Categorie archief: Zinvol

Bouwsteentjes voor i-did slow fashion

Heb jij een bijzonder steentje dat je koestert? Gevonden op het strand waar je je grote liefde hebt ontmoet? Lag het voor je voeten toen je net een grote beslissing had genomen? Laat dit tot een sieraad maken door de vrouwen van i-did. Of laat ons een steentje voor je vinden. Bestel en deel jouw verhaal op www.i-did.nl/bouwsteentjes. Met een bijdrage van € 19,95 voor je sieraad bouw jij mee aan de missie van i-did. De opbrengst van de steentjes komt namelijk direct ten goede aan onze atelieropleiding. Dat is wel een heel waardevol cadeautje, voor jezelf én voor een ander.


Wist je dat i-did slow fashion als social firm allochtone vrouwen een kans wil geven een opleiding te volgen in ons atelier? Hiermee kunnen ze vervolgens volwaardig betaald werk verrichten. De opleiding van onze maaksters kost gemiddeld € 6.000. Dit kunnen de vrouwen vrijwel nooit zelf betalen en daarom komen ze als vrijwilligster en investeren in tijd. i-did betaalt de kosten van de opleiding en als startend modelabel kunnen we hier alle steun bij gebruiken.

Advertenties

Lemz combineert reclame en zingeving

Mark Woerde, strateeg en oprichter van reclamebureau Lemz en oprichter van Letsheal.org, heeft de afgelopen 1,5 jaar onderzoek gedaan onder 24.000 mensen in 16 landen. Hij onderzocht de relatie tussen zingeving en bedrijven. De uitkomsten zijn verrassend en tonen aan dat merken en bedrijven een veel grotere en zingevende rol mogen spelen. Wat er onder een zinnig leven wordt verstaan en welke kansen dat biedt voor de merken, de wereld en onze sector, beschrijft hij in zijn boek How Advertising Will Heal The World and Your Business, dat is gebaseerd op het onderzoek in New York.

Let’s do this together. Your words and actions within your company, school, or among your professional peers will speak louder than ours can any day. Please share the short Slideshare presentation from the homepage, donate a tweet (#letsheal) or become a fan on Facebook. You can also download the bannerpack from this site to promote the free book and research on your site. We’re even encouraging supporters to become ‘official’ speakers on the research and book’s behalf. Check it out the speaker section on this site. And, since we’re all consumers, it wouldn’t be bad to encourage your favorite brands to be more prosocial.

7 Days of Inspiration

Nederland een stukje mooier en beter maken. Dat is het doel van ‘7 Days of Inspiration‘ meldt The Next Women op 31 januari 2011. In zeven dagen tijd – van 28 februari tot en met 6 maart – worden in veertien Nederlandse gemeenten tientallen initiatieven ontplooid om dit doel te bereiken. Belangeloos, zonder financieel gewin, door een bundeling van talenten van honderden enthousiaste vrijwilligers. Van liefdevolle aandacht in zogenaamde ‘compassieloketten’ in zeven Amsterdamse deelgemeenten tot een ‘Passiedag’ waarop werknemers doen wat ze leuk vinden en werklozen en gehandicapten een dag kunnen werken bij bedrijven. En van het ‘opgroenen’ van braakliggend terrein en ’saai gemeentegroen’ in Amersfoort, tot het organiseren van huiskamerdiners met ‘echt’ en ‘gezond’ voedsel.

‘7 Days of Inspiration’ is een initiatief van Martijn Aslander. Die liet zich inspireren door een vergelijkbaar project in Estland. Om een soortgelijk project in Nederland van de grond te krijgen vormde hij een team met Olga Plokhooij, Fanny Koerts, Abdul Advany en Nils Roemen. Hun doel: Nederland door concrete activiteiten, uitgevoerd samen met enthousiaste vrijwilligers, naar een hoger maatschappelijk niveau tillen. Dit willen ze bereiken door knopen door te hakken of te ontwarren, nieuwe manieren van samenwerken tot stand te brengen, klussen op te knappen die niemand voor mogelijk houdt en mensen en organisaties de helpende hand te bieden.

The Giving Pledge van Gates en Buffett

Warren Buffett en Bill Gates, de twee rijkste Amerikanen, hebben een veertigtal andere miljardairs rond zich verzameld in de liefdadigheidsorganisatie The Giving Pledge, meldt De Tijd op 4 augustus 2010. De rijkaards beloven om minstens de helft van hun vermogen weg te schenken aan goede doelen. Onder de miljardairs zijn Michael Bloomberg (de burgemeester van New York en oprichter van de gelijknamige beursinformatieleverancier), Oracle-ceo Larry Ellison (de best verdienende Amerikaanse ceo van het decennium), de mediatyconen Ted Turner (oprichter van CNN) en Barry Diller, de 95-jarige David Rockefeller (het enige nog levende kleinkind van oliemagnaat John D. Rockefeller) en regisseur George Lucas.

The Giving Pledge is een initiatief van Microsoft-oprichter Bill Gates en superbelegger Warren Buffett. De twee zijn met een vermogen van respectievelijk 53 en 47 miljard dollar de nummers twee en drie op de lijst van rijkste mensen van de planeet. Die lijst wordt aangevoerd door de Mexicaan Carlos Slim. Gates en Buffett stampten The Giving Pledge in juni uit de grond met als bedoeling honderden miljardairs te overtuigen om hun rijkdom aan liefdadigheid te schenken en daar publiek, via een brief op de website van de organisatie, voor uit te komen.
Hilde Roothart

Een jaar zonder geld

“Stel je voor dat niemand meer een baan had, en iedereen gewoon zichzelf was…” – Li An Phoa

Dit zinnetje (uitgesproken tijdens een Masterclass Transformatie, toen we tijdens het eten spraken over de crisis, ontslagen, eetbare tuinen…) deed bij mij de serotonine stromen, schrijft Carolien Hoogland op www.eenjaarzondergeld.nl. Een jaar lang (2010) zal ik buiten economische beloningsarchitecturen leven, en mijn kunsten en kunde gratis aanbieden daar waar mijn netwerk en ikzelf het graag zien.
Het doel van dit jaar is om te kijken wat er gebeurt als ik mijn activiteiten, mijn werk, kies op basis van wat mijn netwerk en ik belangrijk (en leuk) vinden. De keuze wordt dus niet meer gestuurd door commerciële factoren (zoals: wat levert geld op, of waarvoor zijn potjes aan te boren?). Dat is het leidende principe: laat de commercie varen, word onafhankelijk, zorg ervoor dat je kunt doen wat je belangrijk vind, en waar je blij van wordt. Maar ik moet ook kunnen leven: wonen, eten, me verplaatsen…
Carolien Hoogland

Boeddhisme redding voor economie

Het boeddhisme is de snelst groeiende religie in het Westen. Ook het bedrijfsleven ontdekt de mensvriendelijke en planeetvriendelijke boodschap van het Boeddhisme nu de economische crisis aanhoudt. “Niet bedrijven die het meest verdienen, maar de meest verdienstelijke bedrijven zijn de succesvolle ondernemingen van de toekomst.”

Boeddhisten prediken al eeuwenlang duurzaamheid, dienstbaarheid, wederzijdse afhankelijkheid, eerlijkheid en wederkerigheid. Jarenlang waren dat idealistische en marginale begrippen in het welvaartgerichte Westen. Omdat de crisis aanhoudt, zijn diezelfde begrippen ineens heel actueel en urgent. In hun nieuwe boek ‘Verlichting in business’ beschrijven auteurs Kees Klomp en Cor Hospes hoe je de principes van het Boeddhisme zakelijk kunt toepassen.

Klomp: ‘Boeddhisme biedt bedrijven de mogelijkheid hun bedrijfsvoering heel resultaatgericht aan te passen aan de eisen van een alsmaar groeiende groep geëngageerde consumenten. Die groep is klaar met de hebzuchtige, egoïstische en destructieve houding van het bedrijfsleven en prefereert producten van deugdzame en duurzame bedrijven.’ Het bedrijfsmatig toepassen van Boeddhistische beginselen is het pad om op die consumentenbehoefte in te spelen. Want die leer biedt de oplossing voor persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Boeddhisme en business zijn complementair.’

Voor hun boek hebben Klomp en Hospes in Drenthe gewandeld met prominente marketing- en managementdenkers als Goos Geursen, Albert Boswijk, Adriaan Wagenaar en Michiel Pot . Op basis van die wandelingen is een CD opgenomen met Drentse stilte: De zin van ssstilte. Het boek ‘Verlichting in business’ is daarmee het eerste managementboek met een bijbehorende soundtrack.
Persbericht, juni 2010

Liever geluk dan geld

Ondanks de toegenomen welvaart, zegt gedragseconoom Richard Layard, zijn we er niet in geslaagd om gelukkig te worden. We leggen veel te veel nadruk op het bruto nationaal product. De kredietcrisis heeft het BNP-protest en de roep om alternatieven doen toenemen. Bedrijven als Coca-Cola en Volkswagen bedenken marketingacties waarbij wordt uitgezocht wat ons gelukkig maakt en hoe we gelukkiger kunnen worden.

Geluk
Richard Layard (71) is hoogleraar arbeidseconomie aan de London School of Economics en auteur van het boek ‘Happiness’, vertaald als ‘Waarom zijn we niet gelukkig?’. Ondanks onze toegenomen welvaart, stelt Layard, is de westerse mens er in de afgelopen vijftig jaar niet in geslaagd om gelukkiger te worden. Daarom zouden we niet langer economische groei, maar zoveel mogelijk geluk voor iedereen moeten nastreven. Economen zeggen steeds vaker: je moet kijken waar mensen echt gelukkiger van worden. Dat zijn zaken als relaties, vriendschap en vrijheid.

Goede kracht
Emile de Roy van Zuydewijn is oprichter van Thuiszorg Emile. Dat is een jong bedrijf dat praktische hulp biedt in en om het huis met een frisse kijk op hulpverlening. Hij zegt: “Bij maatschappelijk werk moet je altijd de balans zoeken tussen commercie, hulp verlenen en lol hebben in je werk. Ik vind dat de zorg niet door de overheid moet worden geregeld. Geef verantwoordelijkheid aan de mensen zelf. Ik geloof in de goede kracht van de mensen.”

Expeditie
De Nijmeegse gedragseconoom Floris Heukelom vindt dat de politiek te veel nadruk legt op economische maatstaven, op het BNP. Het BNP hoort in het rijtje vrijemarktdenken, aandeelhouderswaarde en graaicultuur. De kredietcrisis heeft het BNP-protest en de roep om alternatieven doen toenemen. Coca-Cola stuurde in het kader van Expedition206 een team met ambassadeurs van het geluk de wereld rond om 206 verschillende landen te bezoeken in 365 dagen. Hun missie was om erachter te komen wat mensen gelukkig maakt.

Plezier
Kan ‘fun’ ervoor zorgen dat mensen meer gaan bewegen of dat ze meer glas naar de glasbak brengen? Wel volgens The Fun Theory die in de vorm van een wedstrijd door Volkswagen in de praktijk werd gebracht. Het idee is dat ‘fun’ het beste middel is om menselijk gedrag te veranderen voor een betere wereld. Om dit te bewijzen werd er een competitie gehouden voor het idee met de meeste humor of waaraan je het meeste plezier beleeft. Voorwaarde was dat het idee iets verandert aan het gedrag van mensen met een positief effect voor mensen, de maatschappij of de wereld.

Goed Boek
Trendwatchers Hilde Roothart en Irene Ras deden onderzoek naar maatschappelijke innovatie bij consumenten en producenten, burgers en bedrijven. Ze ontdekten dat er talloze initiatieven en projecten zijn die een beeld geven van een hoopvolle toekomst. In Goed Boek beschrijven zij tien kansen die marketing- en communicatieprofessionals inspiratie kunnen bieden.

Zinvol is één van de tien kansen uit Goed Boek. Wat is jouw kans voor een betere toekomst?